CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU (ADEK)

     
Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya    Rektör Yardımcısı (Başkan)
Prof. Dr. Bilal-i Habeş GÜMÜŞ    Rektör Yardımcısı (Üye)
Prof. Dr. Birol Kovancılar   Rektör Yardımcısı (Üye)
Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR   Üye
Prof. Dr. Mustafa MİYNAT   Üye
Prof. Dr. Yüksel ABALI   Üye
Prof. Dr. Ayşe AKTAŞ   Üye
Prof. Dr. Enver ATİK   Üye
Prof. Dr. Erhan PESEN   Üye
Doç. Dr. Serhat BAŞTAN    
Hayati TURAL    Genel Sekreter

 

    = DOKÜMANLAR =    

Koordinatör
Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR
NOT: ADEK üyeleri 31.01.2011 tarihli 2 sayılı CBÜ Senato kararıyla belirlenmiştir.
E-Posta: adek@cbu.edu.tr