ÇOCUK KARDİYOLOJİ LABORATUAR HİZMETLERİ:

          EKOKARDİYOGRAFİ:

        Haftanın üç günü B blok 207 nolu odada ekokardiyografik görüntüleme yapılmakta ve uyguladığımız yıllık ekokardiyografi sayısı 5000'i  aşmaktadır. Burada gereken hastalar cerrahi veya kateterizasyon işlemleri yönünden değerlendirilmektedir. Huzursuz veya  küçük çocukların uzun süre hareketsiz durabilmeleri zor olabilmektedir, bu nedenle tetkik öncesi bazen sakinleştirici ilaçlar  verilebilir. Ekokardiyografi laboratuvarımız randevu sistemi ile çalışmaktadır. Ayrıca acil, çocuk yoğun bakım ve yenidoğan yoğun bakım ile kalp-damar cerrahisi yoğun bakımda yatan hastalara gerektiğinde 24 saat ekokardiyografik inceleme yapılabilmektedir.Yine haftanın iki günü fetal ekokardiyografik değerlendirme yapılmaktadır.

           HOLTER EKG:

         EKG'ye benzer bir şekilde kalbin elektrik aktivitesinin vücuda takılan elektrodlar ve küçük bir cihaz yardımı ile 24 saat boyunca  bir  diskete kaydedilmesi, daha sonra kaydın bir bilgisayar yardımı ile incelenmesidir. Yılda yaklaşık 250 hastaya çocuk kardiyoloji  polikliniğinde haftanın dört günü 24 saat Holter EKG incelemesi yapılmakta ve bunlar değerlendirilerek hastalara sonuçları verilmektedir. Ambulatuvar Kan Basıncı Monitorizasyonu: Kan basıncı küçük bir cihaz yardımı ile 24 saat boyunca kaydedilir ve daha sonra kayıt bir bilgisayar yardımı ile incelenir. Yılda yaklaşık 250 hastaya çocuk kardiyoloji polikliniğinde haftanın dört günü  24 saat  ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu incelemesi yapılmakta ve bunlar değerlendirilerek hastalara sonuçları  verilmektedir.

           TİLT TESTİ:

          Bu test sırasında hasta hareket edebilen bir masaya yatırılır. Test sırasında bayılma olması halinde düşmemesi için özel kemerlerle  masaya bağlanır. Masa 70 derece eğime getirilerek yaklaşık 40 dakika hasta izlenir, monitörden devamlı tansiyon ve nabız kontrolü  yapılır. Kan basıncında ve nabız sayısında ciddi düşüşler ya da bayılma olması halinde test anında sonlandırılır. Hazırlık ve dinlenme  aşamaları da göz önünde bulundurulduğunda bir saatten daha uzun sürebilen bir test olması nedeni ile sadece  belirli günler test  yapılabilmekte ve randevu ile çalışılmaktadır. Bu test tekrarlayan senkopları olan hastalara yapılmakta ve yılda  yaklaşık 50 hastaya  uygulanmaktadır. Test B  blok 107 nolu odada gerçekleştirilmekte olup, testin yapılmasında uzman doktor görev almaktadır.

          KALP KATETERİZASYONU:

          Haftanın bir günü Kardiyoloji Anabilim Dalı'na bağlı invazif kardiyoloji laboratuarında, hastalarımıza  tanısal ve girişimsel kalp kateterizasyonu yapılmaktadır. Yıllık ortalama 25 tanısal, 35 girişimsel kateterizasyon işlemi  uygulanmaktadır. Tanısal amaçlı   kalp kateterizasyonu kalbin yapısı ve nasıl çalıştığı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için yapılan bir   işlemdir. Bu işlemde Bu  işlemde çok ince  kateterler genellikle kasık bölgesi damarlarından girilerek kalbe kadar ilerletilmekte, tüm kalp boşlukları ve  damarlar  değerlendirilmektedir. Tedavi amaçlı kalp kateterizasyonunda tanısal kalp kateterizasyonuna benzer  bir şekilde  kateterler kalbe  ilerletilir. Kalp deliklerinin kapatılması, kapak veya damar darlıklarının giderilmesi gibi birçok doğumsal  ve  sonradan edinilmiş kalp  hastalığı cerrahiye gerek duyulmadan tedavi edilebilir.