CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOLOJİ

A.D KISA TANIM:

Tıp Fakültesi Dekanlığı binasında faaliyet gösteren Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalımıza ait olarak başlıca 3 üniteden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla, moleküler biyoloji (Nükleik asit teknolojileri), hücre kültürü, prenatal tanı ve sitogenetik laboratuarlarıdır. Prenetal tanı ve sitogenetik laboratuarları geçici olarak Tıbbi Genetik Anabilim Dalının rutin hizmetlerine tahsis edilmiştir. Diğer laboratuarlarımız araştırma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Laboratuvarlarımızdaki başlıca araştırma konuları, Mutasyon taramaları, Epigenetik, Apoptozis dir.

İLETİŞİM BİLGİSİ:

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Tıbbi Biyoloji A.D. Başkanlığı 45030 Uncubozköy-MANİSA
Tel: 236 233 19 20/ 408
Faks: 236 233 14 66

YETKİLİ:

Doç.Dr. Mehmet KORKMAZ Anabilim Dalı Başkanı

HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUARLARINDA BULUNAN CİHAZLAR VE KULLANIM AMAÇLARI

1.DİSTİLE SU CİHAZI MARKA: ELGA-PURELAB OPTION-Q Kullanım Amacı: Moleküler biyoloji çalışmalarda distile su ve nükleaz free su sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

2.SOĞUTMALI SANTRİFÜJ MARKA: VELP FTC 90-E Kullanım Amacı: Moleküler genetik çalışmalarda merkezkaç kuvveti ile çökeltilerin oluşturulması için kullanılmaktadır.

3.THERMAL CYCLER (KONVANSİYONEL PCR) MARKA: AMPLITRON II THERMOLYNE Kullanım Amacı: DNA'nın belirli bir bölgesinin in vitro olarak amplifikasyonu için kullanılmaktadır.

4.THERMAL CYCLER ( FAST PCR) MARKA: EPPENDORF ( VAPO PROTECT ) Kullanım Amacı: DNA'nın belirli bir bölgesinin in vitro olarak amplifikasyonu için kullanılmaktadır

5.BENMARİ MARKA: NÜVE BM-302 Kullanım Amacı: Hücre kültür ve moleküler biyoloji çalışmalarda in vitro amplifikasyon için kullanılmaktadır 6.BUZ CİHAZI MARKA:SCOTSMAN Kullanım Amacı: Moleküler genetik çalışmalarda kullanılan kimyasallar için oda koşullarında +4 derece ortamı yaratmak için kullanılmaktadır.

7.JEL ELEKTROFOREZ (YATAY) ve GÖRÜNTÜLEME CİHAZI MARKA: THERMO ELECTROCORPORATION EC-320 Kullanım Amacı:DNA,RNA ve proteinlerin elektroforezi için kullanılmaktadır.

8.SPEKTROFOTOMETRE MARKA: PERKİN ELMER Kullanım Amacı: DNA,RNA ve protein konsantrasyonları ve saflıklarının tespiti amacıyla kullanılır.

9.GÖRÜNTÜLEME CİHAZI MARKA: SYNGENE BIO IMAGING Kullanım Amacı:DNA,RNA ve protein elektroforez görüntülerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve görüntü kalitesinin arttırılması için kullanılmaktadır.

10.LAMİNAR FLOW MARKA: NÜVE LN-120 Kullanım Amacı: Pre ve post PCR çalışmaları ile hücre kültürü çalışmalarında steril ortamın sağlanması için kullanılmaktadır.

11.ÇEKER OCAK MARKA: İZMİR TEKNİK KİMYA Kullanım Amacı: Toksik özellikteki çözeltilerin hazırlanması aşamasında kullanılmaktadır. 12.BİNOKÜLER MİKROSKOP MARKA: NİKON Kullanım Amacı: Mikro düzeydeki biyolojik materyallerin incelenmesi amacıyla kullanılmaktadır. 13.MİKROPİPET SETİ MARKA: THERMO Kullanım Amacı: Moleküler ve genetik çalışmalarında pipetleme işlemleri için kullanılmaktadır. 14.VORTEX MARKA: Cat Vm-3 Kullanım Amacı: Hücre kültür ve moleküler çalışmalarda çözeltilerin karıştırılması için kullanılmaktadır. 15.MİKROSANTRİFÜJ MARKA: HERAUS Kullanım Amacı:Moleküler ve genetik çalışmaları için kullanılmaktadır.

16.KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ MARKA: NÜVE FN-500 Kullanım Amacı: Hücre kültür ve moleküler genetik çalışmalarında kullanılan malzemelerin sterilizasyonu amacıyla kullanılmaktadır.

17.SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MARKA: VELP FTC 90-E Kullanım Amacı:Hücre kültüründe kullanılmaktadır.

18.SU ARITMA CİHAZI MARKA: NÜVE NS-103 Kullanım Amacı:Moleküler ve genetik çalışmalarında reaksiyon karışımlarının hazırlanmasında distile ve nükleaz suyun sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.

19. ELEKTROFOREZ GÜÇ KAYNAĞI MARKA: THERMO EC4000P Kullanım Amacı:Elektroforez cihazının çalışması için gerekli voltaj ve amperi sağlamak için kullanılmaktadır.

20.Ph METRE MARKA:NEL ELEKTRONİK Kullanım Amacı:Hücre kültür ve moleküler genetik çalışmalarında kullanılan solüsyonların Ph değerlerinin ölçümünde kullanılmaktadır.

21. DİKEY ELEKTROFOREZ TANKI Kullanım Amacı: SSCP( Single sequence conformation polymorphism) çalışmaları için gereklidir.

22. DERİN DONDURUCU MARKA: ARÇELİK Kullanım Amacı: Hücre kültür ve moleküler genetik çalışmalarda kullanılan kitlerin,kimyasalların DNA ve RNA örneklerinin uzun ve kısa süreli saklanması amacıyla kullanılmaktadır.