Celal Bayar Üniversitesi
Muradiye Yerleşkesi
MANİSA
TEL: 0236 241 21 51

 

 
 
 

TARİHÇE

Prof. Dr. Mahmut Kaplan tarafından kurulan Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, 1992' de açılan Celal  Bayar Üniversitesi'nin ilk bölümlerinden birisidir.

 Kuruluşunda Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Halk Bilimi  olmak üzere toplam beş anabilim dalından oluşan bölümümüz 2001 yılında Çağdaş Türk Lehçeleri  ve Edebiyatlarının da açılmasıyla 6 anabilim dalıyla eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

 1993 yılında 4 öğretim elemanı ile eğitim ve öğretime başlayan bölümümüzde bugün 33 öğretim  elemanı görev yapmaktadır. Bunlardan 2 profesör,1 doçent, 9 yardımcı doçent, 4'ü öğretim görevlisi ve 1'i doktorasını tammalamış 7 de araştırma görevlisidir. 3'ü de  bölümümüze öğretim üyesi yetiştirmek üzere 35. madde kapsamında diğer üniversitelere  gönderilmiştir.

 1993' e Manisa il merkezinde, rektörlük binasının ve spor akademisinin bulunduğu merkez  yerleşkesinde eğitim ve öğretimine başlayan bölümümüz bugün Muradiye Yerleşkesi' de bu  işlevini devam ettirmektedir.

 İlk mezunlarını 1997 yılında veren bölümümüzde, 1995-6 eğitim-öğretim yılından itibaren ikinci  öğretim programı da açılmış bulunmaktadır.
 Başlangıçta 36 kişi olan bölüm kontenjanı 1999 yılında YÖK tarafından I. ve II. Öğretimde 100'e  yükseltilmiştir.

 Bölümümüze ÖSS sınavı ile öğrenci seçilir. Her yıl birinci ve ikinci öğretim toplam 106 öğrenci  alınır. Eğitim süremiz dört yıldır. Öğrencilerimizin mezun olmaları için, tüm zorunlu dersleri almaları  ve geçmeleri, en az 60 ortalamaya da sahip olmaları gerekmektedir.

 Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, Türk Filologu'nunvanını almaktadırlar. Böylelikle  öğrencilerimiz Türk dili ve edebiyatı, dilbilim ve sosyal bilimler alanlarında akademisyen olabilmek  için temel öğrenimlerini tamamlamış olurlar. Öğrencilerimiz sınavla girdikleri tezsiz yüksek lisans  programını başardıkları takdirde liselerde Türk Dili ve Edebiyatı branş öğretmenliğine  atanmaktadırlar. Bunun yanında, pek çok lisans mezunumuz eğitim ve öğretim, turizm,  reklâmcılık, basın-yayın, medya, arşivcilik ve kütüphanecilik gibi değişik alanlarda kariyer yapma  imkânını da kazanmaktadırlar. Ayrıca Türk dünyası ile ilgili çalışmalar yapan kurumlarda da görev  üstlenebilmektedirler.

 

 

Duyurular

 
 
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ Tarafından hazırlanmıştır.